OK benzinkort

Så er det igen lykkedes for Højby S & G at få en Sponsoraftale med det forbrugerejede energiselskab OK og Superbrugsen i Højby. Ok støtter sammen med de lokale Ok- forhandlere (her Superbrugsen i Højby) omkring 600 foreninger over hele landet.

Sponsoraftalen går ud på, at Højby S & G får et øre-beløb hver gang, der tankes på de benzinkort, der er udstedt til støtte for foreningen.
Benzinen bliver ikke dyrere af den grund, da det er OK og forhandleren, som betaler til foreningen - så her kommer en stor opfordring til alle Højby S & G´s medlemmer: tag rigtig godt imod Højby S & G´s repræsentanter, når de ved forskellige arrangementer ved Superbrugsen i Højby står og sælger OK-kort.
Det er også muligt at bestille et kort på www.ok.dk. Husk at angive 'Sponsornummer' som er 55 94 41

Filosofien bag det her er, at jo flere af Højby S & G´s medlemmer og øvrige Højby borgere, der tanker brændstof på OK kort, tegnet af frivillige fra Højby S & G og bruger deres kort, hver gang de tanker, desto flere penge flyder der ind i Højby S & G´s kasse, således at vi kan få den bedst mulige økonomi i vore afdelinger, d.v.s. penge til tøj, udstyr, ture med mere!!

I, der tidligere har tegnet kort i Højby S & G regi, og som stadig bruger kortet, er allerede registreret ved OK-og det giver allered et afkast til foreningen - men er I tilflyttere til Højby, og har tegnet kortet i den by, I flyttede fra, så vil vi meget gerne have jer registreret i vort regi. I kan melde jer, når vi har et af vore arrangementer, som nævnt, ved Superbrugsen- eller I kan for eksempel kontakte Henrik Schmidt på tlf. 40 25 49 70.