Menu

Klubbens historie

Første gang vi høre om fodbold i Højby, er i forbindelse med et brevkort, dateret den 15. juni 1904, stilet til Højby Fodboldklub, Højby St. Kortet har følgende ordlyd: "på Ringe Boldklubs vegne tillader jeg mig herved at indbyde Dem til fodboldkamp her i Ringe søndag den 26. juni eller søndag den 3. juli. J. Kramer." 

Det tyder på, at der har været en fodboldklub i Højby i 1904, og at i hvert fald Ringe Boldklub har vidst det. Ved anlæggelsen af sportspladsen i 1959 blev der afsat plads til en fodboldbane. Sportspladsen blev anlagt i forbindelse med opførelsen af skolen i årene 1958-1959. Sportspladsen blev anlagt, der hvor nu øst- og nordhuset ligger. I det ene hjørne af skolen blev der indrettet toiletter til sportspladsen, og i kælderen blev der indrettet omklædningsrum. Vi skal helt frem til 1960, før der kom et forslag om oprettelse af en fodboldafdeling. Der var således gode forhold, men først i 1962 blev der nedsat et udvalg bestående af Jens Jensen, Egon Andreasen, Kjeld Christensen, Knud Petersen og Henry Rasmussen til at arbejde med oprettelsen af fodboldafdeling.

Spillet kom i gang. Hvor mange der har været fra begyndelsen, er ikke nævnt. I 1965 trænedes der 3 gange ugentligt. I 1967 tilmeldtes et puslingehold til Fyns Stiftstidendes juleturnering. I 1969 var der hold af små drenge, lilleputter, drenge og voksne. Af drenge var der 76. 2 hold var tilmeldt turneringen.

Efter opførelsen af Aarslev hallen i 1971 spilledes der indendørs fodbold i denne hal. Samme år blev det første dame hold tilmeldt til turneringen. Det oplyses kun, at der var 85 børn som spillede fodbold i 1971. I 1972 begyndte pigefodbold og der kom hold af miniputter. Seniorspillere brugte Rosengaardskolen til træningen. I samme år fik Højby de første kredsvindere, nemlig lilleputter og juniorer. Der var 117 medlemmer i klubben.

I november 1973 talte man om, at det ville være rart med et lysanlæg. I 1975 blev lysanlægget sat op, betalt af papirindsamlingen. Samme år udvidedes skolen, idrætspladsen blev inddraget. Til gengæld indrettedes den idrætsplads, der nu ligger nærmest cykelstien (træningsbanerne). Pladsen blev indviet i september 1976, i forbindelse med hele afdelingens 110 år jubilæum. Samtidig gik man i gang med at anlægge slaggerbanen, hvortil lysanlægget blev flyttet. Et nyt lysanlæg blev finansieret igennem tipsmidlerne. Sportspladsen blev yderligere udvidet med den del, der ligger mod Ugletoften (kampbanerne). I forbindelse med bygning af hallen blev der i denne indrettet bade- og omklædningsrum til anvendelse for brugere af sportspladsen.

Det oplyses at ved jubilæet havde fodboldafdelingen 120 spiller under 25 år og 34 over 25 år. I 1978 var der 13 fodboldhold med i turneringen. Allerede i 1980 var dette steget til 18. Dette viser lidt om, at der har været et stort behov for udvidelsen af sportsfaciliteterne. Afdelingen havde på daværende tidspunkt et medlemstal på 275. De bedre træningsmuligheder gav også et bedre resultat i turneringerne. Micro 7b blev fynsbestre, og damerne rykkede op i serie 1.

I 1985 kom herrerne op i serie 2, hvor de i 1990 opnåede en 2. plads og dermed var tæt på oprykning. Medlemstallet har holdt sig konstant gennem firserne, ligesom antallet af tilmeldte hold til turneringen.

Fodboldafdelingen har gennem de sene firsere og tidlige halvfemsere forsøgt at gøre opmærksomme på sig selv, samtidig med at den har prøvet at styrke økonomien. Den har lavet Sct. Hansbål, uden det har givet det store i overskud. Der har været solgt målaktier, hvor der betales et beløb per mål. Efter kampene blev der trukket lod om gevinsterne på målaktierne. Endeligt begyndte man at sælge bandereklamer. Fodboldafdelingen havde også på daværende tidspunkt knyttet kontakt til Færøerne og England.

Formænd

1963 - 1967: André Isager

        - 2002: Henrik Schmidt

2002 - 2005: Bjarne Frimann

2006 - 2006: Bruno Pedersen

2007 - 2013: Jan Gårde

2013 - 2014: Henning Pedersen

2014 -  2016: Michael Gervig

2016 -  2018: Jan Jespersen

2018 -           : Kasper Stougaard 

Udvalg

1967 - 1968: Peter Foget, Eric Skovsgaard

1968 - 1970: Erik Krause

1970 - 1971: Mogens Therkelsen

1971 - 1972: Poul Erik Jensen

1972 - 1975: Erik Bang

1975 - 1976: Andreas Bruun

1976 - 1986: Thomas Gøbel

1986 - Thyge Andersen

 

Luk